Chawan (Bát trà Matcha)

Chawan (Bát trà Matcha)

Giá: 650.000 ₫ - 600.000 ₫
Mua hàng
Dụng cụ pha trà - 1

Dụng cụ pha trà - 1

Giá: 1.400.000 ₫ - 1.350.000 ₫
Mua hàng
Dụng cụ pha trà - 2

Dụng cụ pha trà - 2

Giá: 1.500.000 ₫ - 1.450.000 ₫
Mua hàng