Gyokuro cao cấp

Gyokuro cao cấp

Giá: 1.750.000 ₫
Mua hàng
BỘT TRÀ ĐEN NHẬT BẢN

BỘT TRÀ ĐEN NHẬT BẢN

Giá: 250.000 ₫ - 230.000 ₫
Mua hàng
BỘT TRÀ ĐEN

BỘT TRÀ ĐEN

Giá: 195.000 ₫ - 175.000 ₫
Mua hàng
Sencha túi lọc cao cấp

Sencha túi lọc cao cấp

Giá: 350.000 ₫ - 320.000 ₫
Mua hàng
Houjicha lá

Houjicha lá

Giá: 85.000 ₫ - 70.000 ₫
Mua hàng
AMACHA (Trà Ngọt)

AMACHA (Trà Ngọt)

Giá: 369.000 ₫ - 339.000 ₫
Mua hàng
Houjicha lá

Houjicha lá

Giá: 195.000 ₫ - 165.000 ₫
Mua hàng