Gyokuro cao cấp

Gyokuro cao cấp

Giá: 1.750.000 ₫
Mua hàng
Hoa anh Đào muối

Hoa anh Đào muối

Giá: 260.000 ₫ - 235.000 ₫
Mua hàng
Matcha 03

Matcha 03

Giá: 350.000 ₫
Mua hàng
HOT
HỘP ĐỰNG TRÀ MATCHA

HỘP ĐỰNG TRÀ MATCHA

Giá: 300.000 ₫ - 280.000 ₫
Mua hàng
Matcha 02

Matcha 02

Giá: 250.000 ₫
Mua hàng
Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Giá: 480.000 ₫ - 465.000 ₫
Mua hàng
Matcha 01

Matcha 01

Giá: 200.000 ₫ - 180.000 ₫
Mua hàng
HOT
BỘT TRÀ ĐEN NHẬT BẢN

BỘT TRÀ ĐEN NHẬT BẢN

Giá: 250.000 ₫ - 230.000 ₫
Mua hàng
BỘT TRÀ ĐEN

BỘT TRÀ ĐEN

Giá: 195.000 ₫ - 175.000 ₫
Mua hàng
Xem thêm