Hoa anh Đào muối

Hoa anh Đào muối

Giá: 260.000 ₫ - 235.000 ₫
Mua hàng
Matcha 03

Matcha 03

Giá: 320.000 ₫
Mua hàng
HOT
HỘP ĐỰNG TRÀ MATCHA

HỘP ĐỰNG TRÀ MATCHA

Giá: 300.000 ₫ - 280.000 ₫
Mua hàng
Matcha 02

Matcha 02

Giá: 250.000 ₫
Mua hàng
Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Giá: 480.000 ₫ - 465.000 ₫
Mua hàng
Matcha 01

Matcha 01

Giá: 200.000 ₫ - 180.000 ₫
Mua hàng
HOT
Organic Matcha (Premium Grade)

Organic Matcha (Premium Grade)

Giá: 480.000 ₫ - 450.000 ₫
Mua hàng
HOT
Sencha túi lọc

Sencha túi lọc

Giá: 350.000 ₫ - 320.000 ₫
Mua hàng
Genmaicha

Genmaicha

Giá: 220.000 ₫ - 200.000 ₫
Mua hàng
Xem thêm