Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:  

Thông tin cơ bản của Khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc để hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.    

Phạm vi sử dụng thông tin:  

Chỉ dùng cho nội bộ www.MatchaTea.vn gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.  

1. Thời gian lưu trữ thông tin:  

Một năm từ khi khách hàng không liên lạc nữa  

2. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân www.MatchaTea.vn 

Địa chỉ: Tầng 13, Khu B, tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TPHCM  

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình  

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin khách hàng vui lòng gửi email về : info@bottraxanh.com  

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:  

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để www.MatchaTea.vn chăm sóc khách hàng.