You have no items in your shopping cart.
Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Price: 480,000 ₫ - 465,000 ₫
Buy
Cắm chổi Chasen

Cắm chổi Chasen

Price: 200,000 ₫
Buy
Chổi Chasen

Chổi Chasen

Price: 850,000 ₫
Buy
Chasaku (Muỗng xúc trà)

Chasaku (Muỗng xúc trà)

Price: 200,000 ₫ - 185,000 ₫
Buy
Chawan (Bát trà Matcha)

Chawan (Bát trà Matcha)

Price: 650,000 ₫ - 600,000 ₫
Buy
Dụng cụ pha trà - 1

Dụng cụ pha trà - 1

Price: 1,400,000 ₫ - 1,350,000 ₫
Buy
Dụng cụ pha trà - 2

Dụng cụ pha trà - 2

Price: 1,500,000 ₫ - 1,450,000 ₫
Buy