You have no items in your shopping cart.
Matcha 03

Matcha 03

Price: 350,000 ₫
Buy
HOT
Matcha 02

Matcha 02

Price: 250,000 ₫
Buy
Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Chasen (Chổi đánh trà Matcha)

Price: 480,000 ₫ - 465,000 ₫
Buy
Matcha 01

Matcha 01

Price: 200,000 ₫ - 180,000 ₫
Buy
HOT
Matcha Latte

Matcha Latte

Price: 240,000 ₫
Buy
Cắm chổi Chasen

Cắm chổi Chasen

Price: 200,000 ₫
Buy
Chổi Chasen

Chổi Chasen

Price: 850,000 ₫
Buy
Organic matcha

Organic matcha

Price: 399,000 ₫
Buy
Houjicha

Houjicha

Price: 195,000 ₫ - 165,000 ₫
Buy
View more